درباره ما

مدارس آینده ایران (IFS)؛


مجموعه ای از اساتید و مدرسان مطرح آموزشی کشور است که با هدف راهکارهای ارتقای کیفیت مدارس غیر دولتی و مراکز آموزشی کشور به شرح زیر فعالیت می کند:

 

  •      برگزاری همایش و کارگاه های آموزشی ویژه ی مدیران، مؤسسان و اساتید مدارس غیردولتی و مراکز آموزشی در کشور بصورت دوره ای.

 

  •     مصاحبه با فعالان حوزه ی آموزشی و برترین اساتید، معلمان و مدیران مدارس دولتی، غیر دولتی و مراکز آموزشی کشور.  

 

  •     ارائه ی مطالب آموزشی مفید و کاربردی توسط اساتید و مدرسان و فعالین حوزه ی فناوری و آموزش کشور در جهت برندینگ، افزایش آگاهی و ارتقای دانش تخصصی مدیران در جهت ارتقای کیفیت مدارس و مراکز آموزشی.

 

  •     فراهم کردن بستر غیر حضوری برای صدها مدیر و مؤسس مدارس و مراکز آموزشی، برای برقراری ارتباطات، تعاملات و مطالب آموزشی مفید.