همایش مدارس آینده ایران

9 و 10 مردادماه 98 | دانشگاه مازندران، دانشگده هنر و معماری

حضور ۲۰۰ مدیر و‌ موسس مدارس برتر کشور در کنار هم جهت هم‌افزایی با سخنرانی هفت مدرس کشوری و برگزاری شش کارگاه تخصصی
بابلسر
۹ و ۱۰ مردادماه ۱۳۹۸
دانشگاه هنر و معماری مازندران