هفته مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی مبارک باد.

هفته ی مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی را به تمام مدیران، موسسان، فعالان آموزشی و فرهیختگان گرامی تبریک عرض می نماییم.