گزارش تصویری کارگاه آموزشی IFS در شهرهای ساری و گرگان (تور شمال کشور IFS )

گزارش تصویری از کارگاه آموزشی مدیران مدارس غیر دولتی که در تاریخ 29 و 30 آبان سال جاری در شهرهای ساری و گرگان برگزار گردید.

 

گزارش تصویری کارگاه آموزشی IFS در شهرهای ساری و گرگان ( تور شمال کشور IFS )

کارگاه آموزشی مدیران مدارس غیر دولتی در تاریخ 29 و 30 آبان سال جاری در شهرهای ساری و گرگان برگزار گردید.

مضامین این کارگاه:

✅ مدارس آینده، فضای مجازی با سخنرانی دکتر امیر گیلانپور

✅ کاربرد واقعی مهارت های زندگی در مدرسه با سخنرانی استاد عارف ترابی

✅ ده برنامه عملیاتی برای یک مدرسه موفق با سخنرانی استاد محمدی

✅ افزایش هوش های نوین در دانش آموزان با سخنرانی خانم دکتر آتشانی