گزارش تصویری کارگاه آموزشی IFS در شهرهای زیبای شیراز و اصفهان

گوشه هایی از کارگاه آموزشی مدیران مدارس غیر دولتی که در تاریخ 12 آذرماه سال جاری در شهرهای زیبای شیراز و اصفهان برگزار گردید.

گزارش تصویری کارگاه آموزشی IFS در شهرهای زیبای شیراز و اصفهان

کارگاه آموزشی مدیران مدارس غیر دولتی در تاریخ 12 آذرماه سال جاری در شهرهای شیراز و اصفهان برگزار گردید.

 

مضامین کارگاه:
✅ کاهش هزینه در مدارس همراه با افزایش کیفیت با سخنرانی دکتر امیر گیلانپور
✅ کاربرد واقعی مهارت های زندگی در مدرسه با سخنرانی استاد عارف ترابی
✅ ارتباط سالم و پایدار از منظر تئوری انتخاب با سخنرانی استاد حسن ملکیان

 


.