گزارش تصویری کارگاه آموزشی IFS در پایتخت فرهنگی ایران؛ اصفهان

کارگاه آموزشی مدیران مدارس غیر دولتی در تاریخ 14 آذرماه سال جاری در پایتخت فرهنگی ایران؛ شهر زیبای اصفهان برگزار گردید.

کارگاه آموزشی ویژه مدیران و موسسان مدارس غیردولتی و مراکز آموزشی

کارگاه آموزشی مدیران مدارس غیر دولتی در تاریخ 14 آذرماه سال جاری در پایتخت فرهنگی ایران؛ شهر زیبای اصفهان برگزار گردید.

موضوعات کارگاه:

✅ کاهش هزینه در مدارس همراه با افزایش کیفیت با سخنرانی دکتر امیر گیلانپور؛ فعال و مدرس فناوری های آموزشی

✅ کاربرد واقعی مهارت های زندگی در مدرسه

✅ ارتباط سالم و پایدار از منظر تئوری انتخاب