گزارش تصویری کارگاه آموزشی  ارتقای مدیران مدارس در قزوین

گوشه هایی از کارگاه آموزشی مدیران مدارس غیر دولتی که در تاریخ 7 آذرماه سال جاری در شهر قزوین برگزار گردید.

گزارش تصویری کارگاه آموزشی ارتقای مدیران مدارس

کارگاه آموزشی مدیران مدارس غیر دولتی، روز پنج‌ شنبه ۷ آذرماه سال جاری در شهر قزوین برگزار گردید.

مضامین این کارگاه:

✅ کاهش هزینه در مدارس همراه با افزایش کیفیت با سخنرانی دکتر امیر گیلانپور

✅ افزایش بهره وری کادر و دانش آموزان با روش های نوین با سخنرانی استاد کامران حاتمی

✅ افزایش هوش های نوین در دانش آموزان با سخنرانی خانم دکتر آتشانی