چطور محرومیت را به زانو در آوردم؟

من سعی کردم در اوج محرومیت، با استفاده از روش تدریس خاص خودم، در دانش آموزان خود، انگیزه و عطش یادگیری ایجاد کنم و دستاوردهای امروزم را مدیون آن سختی ها و محرومیت ها هستم.

 

 

با سلام و احترام خدمت شما خانم جهان تیغ عزیز و دوست داشتنی؛ خیلی خوشحالیم از مصاحبت با شما و سپاسگزاریم که وقت گرانقدرتون رو در اختیار ما میگذارید.

برای شروع مصاحبه، لطفاً یک بیوگرافی مختصر از خودتون بفرمایید.

بنده عصمت جهان تیغ، معلم کلاس اول ابتدایی و  متولــد ســال 1355 هســتم. به خاطــر علاقه ای کــه به تدریس داشــتم، تحصیلاتــم را در همیــن زمینــه ادامــه دادم و فعالیتــم را از تدریــس در نهضــت ســوادآموزی آغاز کــردم. 

 

از نگاه شما یک معلم موفق چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

بنظر من قبل از هر چیز، معلم باید عاشق کارش باشد. من معتقدم محرومیت و امکانات کم، انسان را خلاق بار می آورد.

من کارم را از روستاهای مرزی شهرستان هیرمند؛ جایی در نقطه ی صفر مــرزی؛ در زابل استان سیستان و بلوچســتان آغاز کردم و 15 سال تمام، با دل و جان، به آموزش و پرورش فرزندان پاک آن قطعه ی محروم پرداختم. صفر مرزی، جایی با امکانات زیر صفر خانواده هــاست؛ جایی که دانش آموزانش حتی قدرت خرید یک مداد را هم نداشتند.

روزهای بســیار ســختی بــود و تشــویق افــراد بــرای درس خواندن، کار ســخت تری بود، زیرا در بســیاری از مواقع، مجبور می شــدم چادرم را بــه کمر ببنــدم و در روســتاها راه بیفتم و اهالی را که سواد خواندن و نوشتن نداشتند، به سوادآموزی تشویق کنم. بواسطه ی همان ســختی ها بــود کــه وقتــی وارد آمــوزش و پــرورش و فضــای تدریــس در مــدارس مناطق مرزی سیستان و بلوچستان شدم، با آنکه می دانســتم تدریس در آن مناطق محروم کار بسیار سختی است، اما از ته دل خوشحال بودم و به خودم قول دادم با وجود همه ی این مشکلات، تلاشم را بر این اصل بگذارم که محرومیت شدید این منطقه، مانعی برای پیشرفت دانش آموزان آنجا نباشد.

من سعی کردم در اوج محرومیت، با استفاده از روش تدریس خاص خودم، در دانش آموزان خود، انگیزه و عطش یادگیری ایجاد کنم و دستاوردهای امروزم را مدیون آن سختی ها و محرومیت ها هستم.

 

 

 ویژگی های یک معلم قوی را نام ببرید ؟

بنظر من تجربه و آگاهی بالای معلم و استفاده ی از تکنیک های برتر روش تدریس، در کنار فن بیان معلم، حرف اول را می زند.

 

 

نظرتان در مورد اهمیت پرورش چیست ؟

در پاسخ به این سوالتون درباره اهمیت پرورش، باید عرض کنم من دوست دارم پرورش دانش آموز، با بازی همراه باشد. من معتقدم اهمیــت بازی بــرای دانش آمــوز، بــه انــدازه ی اهمیــت آب بــرای ماهــی اســت: همان طور کــه زندگی ماهــی بــدون آب معنایــی نــدارد، بــاور دارم کــه زندگــی کــودکان هم بــدون بازی بی معناست. به همین دلیل سعی کردم از ابتدای دوره تدریسم در مدرسه، مسائل آموزشــی را از طریق بــازی به آنها آموزش بدهــم تــا بــه ایــن ترتیــب انگیــزه ی درس خوانــدن را در آنهــا تقویــت کنم.

بعنــوان نمونه، من برای آمــوزش حرف «ط» در حیاط مدرســه با دانش آموزانم، کلــی طناب بازی می کردیم و بعــد از آنهــا می خواستم به نحوه ی نوشتن حرف «ط » دقت کنند. به عینه دیدم که بچه ها با سرعت بیشتری، هم نوشــتن این حــرف و هم نوشــتن واژه ی طنــاب را می آموختند. یــا وقتــی می خواســتم کلمــه «نــان» را بــه دانش آمــوزان کلاســم بیامــوزم، یــک تنــور گازی بــه کلاس می بــردم و حتــی بــا خمیرهایی که از قبل توسط دانش آموزان آماده شــده بــود، نان می پختیــم و بعد از اینکــه نان هــای داغ پختــه شــده را بــا هم می خوردیم، تازه نوشــتن واژه «نان» را به آنها آموزش می دادم.

هرچند به دلیل این کارها، بارها از سوی برخی همکارانم مورد تمســخر قرار گرفته ام، اما از ادامه ی مسیری که انتخــاب کرده بودم ناامید نشــدم. من باز هم تأکید می کنم که دانش آموزان نقاط محروم، با دانش آموزان ساکن شهرها و کلانشهرها متفاوتند و ما باید برای ایجاد انگیزه در آنها، ظریف تر و متفاوت تر عمل کنیم.

 

 

 به نظر شما معلمی در آینده چه فرقی می کند ؟

بنظر شخصی من، یک معلم باید علاوه بر داشتن تجربه ی کافی و خلاقیت، به روز و همگام و همسو با تکنولوژی ها و فناوری های روز دنیا باشد و از این ابزار و امکانات آموزشی نوین، بمنظور تدریس بهتر خود و انتقال و تفهیم راحت تر مطالب درسی به دانش آموزان، بهره بگیرد. من چون در یک مدرسه ی دولتی مشغول بکار هستم، بدلیل کمبود امکانات نوین در مدارس دولتی، هر ساله، از بودجه ی شخصی خود، ابزار کمک آموزشی برای کلاسم تهیه میکنم. بنظرم معلمی در آینده به سمت هوشمندسازی می رود؛ مدرسه هوشمند می شود، تدریس آنلاین می تواند جایگزین تدریس سنتی باشد ولی معلم، حضورش لازم و ضروری است و کمرنگ نخواهند شد.

 

 

 بعنوان سوال آخر، بفرمایید فناوری اطلاعات چه کمکی به آموزش کرده و آیا توانسته دانش آموزان را به مدرسه علاقه مند کند؟

بنظر بنده فناوری اطلاعات باعث ایجاد انگیزه و اشتیاق بیشتر در دانش آموزان می شود.

 

 

اگر صحبت پایانی ای دارید، بفرمایید.

می خواهم از همین تریبون از دختر گلم، نادیا خانم و از همسر مهربان و همیشه همراه و همیارم تشکر کنم که همه موفقیت های امروزم را مدیون ایشان می دانم.
 

 

ممنون از همراهی و همکاری شما. برای شما معلم خلاق و فرهیخته و خانواده ی محترمتان، آرزوی عاقبت بخیری، سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.

 

 

برای دریافت پی دی اف این مصاحبه، کلیک کنید.

 

 

روش تدریس سنتی یا جدید؛ انتخاب شما کدام است؟

برای خواندن این مقاله کاربردی و جذاب، اینجا کلیک کنید.

 

 

 

مدیران، موسسان، معلمان، اساتید، فعالان آموزشی و فرهیختگان گرامی، در صورت تمایل به انجام مصاحبه با خبرگزاری مدارس آینده (IFS)، فرم دعوت به مصاحبه را پر کنید.

برای دریافت فرم دعوت به مصاحبه، کلیک کنید.