چطور از پخش تراکت تبلیغاتی و کار در کافی شاپ، به معروفترین استاد عربی پایتخت تبدیل شدم؟

مصاحبه تصویری مجله خبری مدارس آینده با پرهام سامانی نژاد؛ استاد مطرح عربی پایتخت