در کارگاه آموزشی۱۷ بهمن ماه در رشت، قرار است چه موضوعات و اهدافی مطرح شود؟

کارگاه آموزشی ویژه مدیران و موسسان مدارس و مراکز آموزشی برتر کشور


در کارگاه روز پنج شنبه، ۱۷ بهمن ماه، قراره چه اتفاقی بیفته؟؟؟

اگر مشتاق هستید بدانید که در کارگاه آموزشی روز پنج شنبه ما، ویژه ی #مدیران و‌موسسان مدارس و مراکز_آموزشی برتر کشور، قرار است

چه موضوعات و اهدافی مطرح شود، تصاویر را دنبال کنید.


پنج شنبه، ۱۷ بهمن، در رشت، میزبان شما هستیم.

اطلاعات کامل مربوط به #کارگاه_آموزشی این هفته، در پست قبلی قرار داده شده است.