گزارش تصویری از اولین کارگاه آموزشی مجموعه مدارس آینده، در شهر زیبای رشت از استان سرسبز گیلان

روز پنج شنبه، ۱۷ بهمن ماه سال ۱۳۹۸، اولین کارگاه تخصصی-آموزشی گیلان، با حضور و همراهی مدیران و موسسین فرهیخته و بزرگوار مدارس غیر دولتی از سراسر کشور در مجتمع آموزشی پیشگامان ایران واقع در رشت برگزار گردید.

 


.

روز پنج شنبه، ۱۷ بهمن ماه سال ۱۳۹۸، اولین کارگاه تخصصی-آموزشی گیلان، با حضور و همراهی مدیران و موسسین فرهیخته و بزرگوار مدارس غیر دولتی از سراسر کشور در مجتمع آموزشی پیشگامان ایران واقع در رشت برگزار گردید.

گزارش کامل این کارگاه تخصصی به روایت تصویر، تقدیم می گردد: