واکسیناسیون پیش‌شرط حضور دانش‌آموزان در مدارس است؟

واکسیناسیون پیش شرط حضور دانش آموزان در مدارس نیست

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: توصیه ما واکسیناسیون است، اما به علت اینکه آموزش حضوری حق همه دانش آموزان است، بنابراین هیچ شرطی برای حضور دانش آموزان پیش بینی نکردیم.